JM does not take responsibility for the translation

Utbildningsvägar

 

1. Gymnasieskolan
Byggprogrammet med sina olika inriktningar utbildar dig som vill få yrkesarbete i byggbranschen. Oftast följer en tid som lärling efter avslutad skolgång. Då är du anställd med lön i ett företag som också ser till att du får pröva på alla olika moment inom yrket. Efter fullgjort antal arbetstimmar får du ditt yrkesbevis.

1.1 Byggledarprogrammet
Byggledarprogrammet vid Rönninge gymnasium utanför Stockholm är en variant av TE-programmet som tagits fram av JM, NCC, Peab och Skanska. Företagen håller med handledare och anställer sina elever direkt efter gymnasiet. Läs mer på www.gymnasiet.salem.se

1.2 Byggskolan
I Rönninge utanför Stockholm ligger Byggskolan, Rönninge Gymnasium, som drivs av JM, NCC och Peab tillsammans med Salems kommun. Där är eleverna garanterade lärlingsplatser i företagen. Läs mer på www.gymnasiet.salem.se

2. KY-utbildningar
Det finns ett flertal kvalificerade yrkesutbildningar i landet med inriktning mot Samhällsbyggnad och byggteknik. Läs mer.

3. Högskolan
Inom högskolan utbildas civilingenjörer som läser 300 hp och byggnadsingenjörer som läser 180 hp. I Stockholm finns även en utbildning mot byggproduktion, 120 hp, på KTH Haninge.

Mer information om olika yrken och utbildningar
BYN.se
Mer om olika byggyrken kan du läsa på www.byn.se. BYN är Byggnadsindustrins yrkesnämnd.

Byggare.com
På sidan www.byggare.com finns mycket information om olika byggyrken och utbildningar. Ansvariga för sidan är Sveriges Byggindustrier och Svensk Teknik och Design.

 

Jämför bostäder