JM does not take responsibility for the translation

Examens- och uppsatsarbete

Är du intresserad av att göra ditt examensjobb eller uppsatsarbete inom JM Entreprenad AB?

Vi engagerar oss i ett byggprojekts olika faser vilket omfattar allt från ackvisition till produktion inom kommersiellt-, bostad  och anläggningentreprenader. Affärsutveckling är ett annat område vi prioriterar, liksom kvalitets- och miljöfrågor som länge stått i fokus inom JM-koncernen.

Lars Borell
HR-partner Tjänstemän Anläggning
08-782 89 37

Jämför bostäder