JM does not take responsibility for the translation

Jobba inom projektstöd

Här är några av de yrkesgrupper som finns inom projektstöd.

Kalkylator
Deltar i ackvisitionsarbetet inom företaget genom att upprätta konkurrenskraftiga anbudsunderlag och har kunskap om marknadspriser och regional marknadsutveckling. Ansvar för kalkylen vad gäller mängdberäkning, prissättning och beräkning av omkostnader. Kalkylatorn arbetar självständigt, skickar ut och tar emot förfrågningar och är med på startmöten för kalkyl. Har erfarenhet av byggprocessen samt ofta ingenjörsexamen.

Inköpare
Upphandlar entreprenader och leveranser som krävs för att genomföra aktuella projekt. Skickar ut förfrågningar till underentreprenörer och leverantörer och utvärderar anbud. Sitter med i upphandlingsmöten och upprättar avtal. Upprättar även inköpsbudget och AF-delar för projekten samt inköpsplan som stäms av under projektets gång. Har ofta en teknisk utbildning.

Projekteringsledare
Arbetar med samordning, styrning och uppföljning av projektering. En framgångsrik projekteringsledare ser helheten och är duktig på att kommunicera. Ett genomarbetat program och en väl genomförd projektering lägger grunden för ett lyckat projekt. Projekteringsledaren ser till att framtagna handlingar levereras enligt projekteringstidsplan och att konsulterna når uppställda ramar till kalkylerade kostnader. Har erfarenhet från branschen eller från konsultarbete och ofta en akademisk examen.

Jämför bostäder