JM does not take responsibility for the translation

Jobba inom produktion

På en byggarbetsplats finns många yrkeskategorier. Här är några av dem som arbetar ute i produktionen.

Anläggnings- och vägarbetare
Exploatering-, mark-, anläggning, pålning- och vägarbeten. Utbildning på gymnasiets bygg- och anläggningsprogram och därefter lärlingstid i företaget.

Betongarbetare
Som betongarbetare hanterar du färsk betong och armering. Tillexempel gjuter du bottenplattor, valv, stödmurar och pelare. Att armera samt slipa och laga gjutningsskarvar ingår också i arbetet. Utbildning till betongarbetare finns som gymnasieutbildning med inriktning mot betongarbeten.

Platschef
Leder hela verksamheten på byggarbetsplatsen. Ansvarar för arbetsmiljö- och säkerhet, ekonomi och personal. Är en person med gedigen erfarenhet från såväl mark- och anläggningsarbeten för industri- och bostadshus som väg- och VA-arbeten. En teknisk utbildning är lämplig.

Arbetsledare
Planerar och leder det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen. Ser till att material finns på plats i rätt tid och visst arbetsmiljöarbete förekommer. Har ibland ingenjörsutbildning, men kan också vara en erfaren hantverkare som vidareutbildat sig.

Entreprenadingenjör
Handhar projektens ekonomiska rapportering och administration som till exempel prognoser och byggmötesprotokoll. Är oftast civilingenjör eller byggnadsingenjör.

Mätningstekniker
Använder modern mätteknik för att läsa ritningar och mäta ut var allt ska vara i verkligheten. Är också specialist på dimensioneringsritningar. Biträder ofta Platschefen i dennes många arbetsuppgifter. Vanligaste utbildningen är byggnadsingenjör.

Arbetschef
Leder en grupp medarbetare och ansvarar för att de trivs och utvecklas i sina respektive roller. Har med hjälp av sina medarbetare ansvaret att ackvirera, genomföra och slutföra entreprenader till våra kunder. Ska se till att projekten bemannas med rätt organisation och att rekrytera kompetent personal. En erfaren arbetschef ska med hjälp av sin erfarenhet kunna agera mentor åt mer oerfarna arbetschefer. Har erfarenheter från mark- och anläggningsarbeten, samt relevant teknisk utbildning som civilingenjör eller byggnadsingenjör.

Jämför bostäder