JM does not take responsibility for the translation

Arbeta hos oss

JM Entreprenad ska tillsammans med vårt moderbolag JM AB vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, inget annat är gott nog för våra medarbetare. Var med och bygg morgondagens samhällen med oss på JM Entreprenad. Vi erbjuder en framtidsinriktad arbetsmiljö och en organisation med utvecklingsmöjligheter och utmaningar. Här är det lätt att bli sedd och uppmärksammad – en kultur som det är lätt att växa i helt enkelt.

Kompetensutveckling

Kompetens är kunskap, förmåga och vilja. För att utvecklas behöver man ibland fylla på med teoretiska kunskaper eller någon form av praktik. Vid utvecklingssamtalen kommer medarbetaren överens med sin chef hur vi kan bidra med någon form av utbildning eller hur motivationen kan ökas för just den individen. Fotograf: Ryno Quantz

Olika arbetsuppgifter

Inom JM Entreprenad finns ett stort antal olika arbetsuppgifter, vilket ger mycket goda möjligheter för enskilda medarbetare att få pröva på nya arbetsuppgifter, och få handledning av erfaren personal.  Fotograf Kjell-Arne Larsson

Läs om olika yrken som tjänsteman

Läs om olika yrken som hantverkare

Praktik och Exjobb

Varje år välkomnar JM Entreprenad ett stort antal praktikanter och lärlingar från högskolor och gymnasieskolor i Stockholm. Merparten av platserna är på våra byggen.

Fotograf Ryno Quantz

Tjänstemannapraktik
Kontaktperson avseende yrkesteknisk högskola, Högskolepraktikanter:
Lars Borell, e-post lars.borell@jm.se tel 08-782 89 37

Hantverkarpraktik
Kontaktperson avseende gymnasielärlingar:
Jonas Åsblom, e-post jonas.asblom@jm.se tel. 08-782 18 87

Jämför bostäder