JM does not take responsibility for the translation

Arbeta hos oss

JM Entreprenad ska tillsammans med vårt moderbolag JM AB vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, inget annat är gott nog för våra medarbetare. Var med och bygg morgondagens samhällen med oss på JM Entreprenad. Vi erbjuder en framtidsinriktad arbetsmiljö och en organisation med utvecklingsmöjligheter och utmaningar. Här är det lätt att bli sedd och uppmärksammad – en kultur som det är lätt att växa i helt enkelt.

Kompetensutveckling

Kompetens är kunskap, förmåga och vilja. För att utvecklas behöver man ibland fylla på med teoretiska kunskaper eller någon form av praktik. Vid utvecklingssamtalen kommer medarbetaren överens med sin chef hur vi kan bidra med någon form av utbildning eller hur motivationen kan ökas för just den individen.

OLIKA ARBETSUPPGIFTER

Inom JM Entreprenad finns ett stort antal olika arbetsuppgifter, vilket ger mycket goda möjligheter för enskilda medarbetare att få pröva på nya arbetsuppgifter, och få handledning av erfaren personal. 

Läs om olika yrken som
Läs om olika yrken som

Jämför bostäder