JM does not take responsibility for the translation

Skriv historia med oss

Att man ska skriva historia är förmodligen inte den första tanken i huvudet när man vaknar på morgonen... Men ändå är det just det våra anställda gör, oavsett om arbetsplatsen är huvudkontoret, Dockan i Malmö eller nya Slussen.

Tillsammans bygger vi framtidens samhällen där många människor ska leva och bo. Det är inte alla som har förmånen att få skapa något på jobbet som finns kvar i flera årtionden. De byggnader och samhällen du skapar idag kommer synas vida omkring, ge tak över huvudet och agera kuliss till många människors liv i flera generationer. Du skriver historia. Tänk att kunna peka på ditt arbete långt senare och fortfarande vara lika stolt över det.

Kärnverksamheten i JM Entreprenad AB är anläggningsentreprenader. Vårt geografiska verksamhetsområde är Storstockholm, som vi varit med och byggt upp ända sedan 1945. Kunderna är professionella beställare inom privat, kommunal och statlig sektor. Entreprenadverksamheten bedrivs huvudsakligen i affärsenheterna Anläggning och Affärsutveckling, som har sammanlagt ca 260 medarbetare inom främst verksamhetsområdena mark och infrastruktur.

Inom JM Entreprenad anstränger vi oss för att inte bara leverera en produkt som är kvalitets- och kostnadsmässigt konkurrenskraftig, utan också för att ge våra kunder en enklare resa. Vi ska vara bäst i varje del av byggprocessen, hela vägen fram till färdigt projekt. Ett sätt att säkra kvalitet i våra projekt är vårt personliga engagemang och ansvar i det vi lämnar över till vår kund. Vår uppförandekod 'Rätt från mig' innebär att var och en tar ansvar för kvalitet och överlämning i arbetsprocessen – på alla nivåer i organisationen. Vi ska ge våra kunder en enklare resa.


På vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Som en av få aktörer i byggbranschen är vi även arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001. Vi är ett helägt dotterbolag till JM AB (publ). JM-koncernen omsätter ca 14 miljarder kronor och har ca 2 300 medarbetare. Vårt moderbolag JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap

Jämför bostäder